"At være erhvervsvenlig er at være handlekraftig"

Erhvervsvenlighed

Socialdemokratiet siger ja
Venstre siger nej

Et biogasanlæg er et grønt anlæg. Sort gas fra Nordsøen erstattes af grøn gas fra spildproduktion fra sukkerproduktion og ølbrygning. Samtidig hjælper det vores landmænd til at nedbringe deres CO2 udledning, og i Sallerup har det givet den økologisk landmand mulighed for at udvide med 200 køer. Anlægget giver også lokale arbejdspladser og en mulighed for et fremtidigt power2X anlæg. Her omdannes grøn strøm til andre energikilder. Desværre ville venstre ikke være med - en folkestemning gjorde, at venstre ikke støttede denne udvikling.

Socialdemokratiet siger ja
Venstre siger nej

Et supermarked i Køng. De lokale borgere har arbejdet hårdt på at få en butik i deres område. Stor modstand fra Lundby borgere, der ønskede butikken til Lundby. Venstre lyttede igen til den del af borgerne, og man skabte tvivl om supermarkedet overhovedet vil etablere sig i området. Socialdemokratiet ønsker liv på landet. Det, der er skabt i Køng, er godt. Der er nu arbejdspladser og søgning til børnehaven, og husene kan igen sælges.

Socialdemokratiet siger ja
Venstre siger nej

Vordingborg Erhvervshavn er en af kommunens vækstdynamoer. Der er ikke plads til flere virksomheder på havnen, men flere ønsker at være der. Planer om en stor fabrik til grønt brændstof er afhængig af en udvidelse af havnen inden for et par år. Venstre ønskede ikke denne udvidelse på grund af nogle borgerklager fra Ore. Klagerne var primært begrundet i det nuværende aktivitetsniveau og udsigt. 

Men en forsinkelse vil give dødsstødet til den kommende virksomhed. Vi skal naturligvis sikre, at der ikke støjes og støves mere end de tilladte værdier, men udsigten kan ikke være argument. Vi fra socialdemokratiet har derfor besluttet at gå videre med havneudvidelsen, den definitivt sidste mod vest.

Socialdemokratiet siger ja
Venstre siger nej

Turisterne er en vigtig indtægtskilde for mange af vores virksomheder. Men Ferie Park er et svært spørgsmål med massevis af følelser. Aldrig før har en investor overvejet at investere så massivt i vores kommune. Derfor hviler et stort ansvar på de involverede partier: Under hensyn til kommunens udvikling at undersøge tingene til bunds. At sikre, at forvaltningen tilvejebringer et nuanceret og gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Venstre har allerede sagt nej, inden denne proces er tilendebragt.


Socialdemokratiet vil udviklingen, vi vil erhvervslivet, vi vil en bæredygtig kommune. Med frodig vækst og muligheder for alle borgere.

Hvad vil Venstre? Lade sig skræmme af de højtråbende?  Være populister og glemme det overordnede ansvar?

Ja - hvad vil Venstre?